header photo

شبح فاشیسم بر فراز اروپا

شبح فاشیسم بر فراز اروپا

معضل راست افراطی اروپا رو به  تشدید است. همزمان با بحران‌ سرمایه‌داری جهانی و تورم کم سابقه در اروپا، غالب نیروهای مدعی چپ اروپا، با فاصله‌گیری از سیاست‌ طبقاتی و انقلابی مارکسیستی، درگیر پارلمانتاریسم شده و عملاً به عنوان کارگزار بورژوازی و امپریالیسم، با تحمیل فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه کارگر از طریق سیاست‌های نئولیبرالی و از طرف دیگر افزایش مخارج پلیسی و نظامی و حتی حمایت تسلیحاتی از گروه‌های نئونازی در اوکراین، جذابیت‌شان را برای توده‌ها از دست داده‌اند.

در نتیجه بستر بیش از پیش برای عروج جریانات راست افراطی و فاشیست فراهم شده است؛ جریاناتی که با شعارهای هویت‌پرستانه به ظاهر تند و ضد حاکمیتی اما عمیقأ ارتجاعی، خود عملاً ابزار بورژوازی برای تفرقه افکنی میان ستمدیدگان و سرکوب نیروهای انقلابی و بدیل‌های واقعی وضعیت هستند.

این هفته حزب دموکرات‌های سوئد، که ریشه در جنبش نئونازی سوئد دارند، اولین پیروزی بزرگ خود را در انتخابات کسب کردند و به دومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور تبدیل شدند.

جناح راست به رهبری حزب موسوم به «میانه‌رو» که شامل دموکرات‌های سوئد می‌شود، برتری بسیار خفیفی نسبت به بلوک حاکم به رهبری سوسیال دموکرات‌ها کسب کرد که باعث شد، نخست‌وزیر کنونی ماگدالنا اندرسون شکست خود را بپذیرد و استعفای خود را اعلام کند. اولف کریسترسون، رهبر حزب میانه‌روها، در آستانه انتخاب به عنوان نخست‌وزیر بعدی سوئد است.

۱۰ نفر از ۲۲ بنیانگذار دموکرات‌های سوئد سابقه‌ای در سازمان‌های نازی دارند، از جمله گوستاف اکستروم که در سال ۱۹۴۱ برای Waffen-SS داوطلب شد.

اکنون احزاب راست افراطی در اکثر قریب به اتفاق پارلمان‌های اروپایی حضور دارند. پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر نیز ایتالیا جورجیا ملونی، رهبر حزب برادران ایتالیا که دیکتاتور فاشیست بنیتو موسولینی را گرامی می‌دارد، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند.

همچنین در آلمان ویدئویی منتشر شده که نشان می‌دهد که پلیس علیه یک زن و شوهر مهاجر، در مقابل چشمان فرزندانشان در برلین، پایتخت آلمان، حمله و توهین‌های نژادپرستانه می‌کند.

 ماموران پلیس در خانه این زوج، پدر خانواده را در مقابل چشمان همسر و فرزندانش روی زمین می‌اندازند و بر سر آن‌ها فریاد می‌زنند. یکی از افسران می‌گوید: «اینجا کشور من است، شما اینجا فقط مهمان هستید.» با وجود فریادهای یک کودک خردسال، افسر پلیس همچنان به توهین و تهدید همسر مرد ادامه می دهد و می‌گوید: «می خواهی کنارش باشی... من تو را هم به زندان می‌اندازم» گفتنیست که باندهای نئونازی به طور مرتب در پلیس و ارتش آلمان یافت می‌شود.

از سوی دیگر، صدها نفر از هواداران تیم فوتبال دیناموزاگرب کرواسی در حالی به سمت بازی دیروز لیگ قهرمانان اروپا در میلان ایتالیا حرکت کردند، که سلام نازی را اجرا می‌کردند.

کرواسی شاهد افزایش گروه‌های راست افراطی است که رژیم فاشیست اوستاشه را که در طول جنگ جهانی دوم در قدرت بود، "تجلیل" می‌کنند. اوستاشه با آلمان نازی همکاری کرد و مسئول نسل کشی حداقل ۲۰۰ هزار صرب، یهودی و سوسیالیست بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ بود.

Go Back

Comment