header photo

گنادی زیوگانف: میزبان سومین مجمع بین المللی اقتصادی Oryol اوریول

 گنادی زیوگانف: میزبان سومین مجمع بین المللی اقتصادی  Oryol اوریول

موضوع :"استقلال روسیه - بسیج اقتصادی تا دولت رفاه" ما به پیروزی نیاز داریم امیدواریم اوریول نقطه عطفی در سیاست مالی و اقتصادی ما باشد!!!

 خبرگزاری حزب کمونیست فدراسیون روسیه تائید می کند: دانشمندان، متخصصان، کارشناسان، معاونان سطوح مختلف وبرجسته ترین سیاستمداران دراین مجمع بین المللی شرکت داشته اند.

گنادی زیوگانف صدرکمیته مرکزی و رهبر فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی اعلام نمود این مجمع برای یافتن راه‌ حلهای خروج از بحران درسیستم دولت و همچنین ارائه برنامه - انتقال آزمون های منحصربه ‌فرد حزب کمونیست  و دیگر نیروهای چپ میهنی است که سالها تحقیق وتجربه کره اند:

من می خواهم درآغاز سخنانم از مدیرت فرمانداری «آندری اوگنیویچ کلیچکوف» تشکر کنم، که به من توصیه کرد درمنطقه زادگاه ام اوریول کارکند. من به شخصه ازایشان سپاسگزارم و امروز خلاصه نتایج کار پنج ساله را اعلام می کنم.

رهبر حزب کمونیست ادامه داد: "انجمن در نیمه  روز اول یک کار بسیار مهم در پنج بخش انجام داد." – بخشی که ما بودیم معاون آکادمیک من «کاشین»، بهترین گونه های گندم، سویا، نخود، یک سازمان منحصر به فرد تولیدی کشاورزی به ما ارائه می شود دراینجا هفته کشاورزی منطقه را افتتاح کردیم. فردا جشن بزرگ میدان روسیه را برگزار خواهیم کرد که حدود 10هزار نفردرآن شرکت خواهند کرد.

"من می خواهم از همه سازمان دهندگان و معاونان دومای ایالتی، شوراهای محلی، همه مهمانانی که به این انجمن آمده اند تشکر کنم." زیوگانف. گفت - در حال حاضر حدود1000 نفر دربخش های مختلف شرکت کرده اند. حدود 50 نفر شرکت کننده امروز در تیم ما و کسانیکه این قسمت ‌ها را رهبری می‌کنند، در جلسه عمومی نتایج کار مشترک خود را گزارش می‌دهند و همچنین توصیه‌ها و نتیجه‌گیری‌ها را خلاصه می‌کنند. علاوه بر این، برنامه ای ارائه می دهند که با آن به انتخابات محلی خواهند آمد.

گنادی زیوگانف تاکید کرد: "این برنامه توسط تمام کمیته های دومای ایالتی تهیه شد، در بسیاری از میزگرد ها، جمع بندی شد و به رئیس جمهور پیشنهاد گردید." - تعدادی از مفاد آن در شورای دولتی مورد بررسی قرار گرفت. اول از همه، مواردی که مربوط به تضمین امنیت غذایی، توسعه پایدار روستایی و توسعه مهندسی کشاورزی بود، من از فرهنگستان علوم تشکر می کنم که اسناد ما را با دقت مورد بررسی قرار داد و فعالانه درهمه بحث ها شرکت کرده اند و پیشنهاد های خود را ارائه داده اند.

رهبر حزب کمونیست گفت: «در عین حال من می‌خواهم توجه شما را به زمانی جلب کنم که مجمع فوق‌العاده اقتصادی مهم ما برگزار شد. در شرایط تحریم و جنگ که آنگلوساکسون ها و ناتو به جهان روسیه تحمیل کرده اند.

80 سال پیش نبرد بزرگی که آلمانهای نازی از قبل تدارک دیده بودند. درمیدان های جنگ تقریباً سه میلیون سرباز دست به دست می شدند. فقط درمیدان «پروخوروفسکی»، ماشین نظامی شوروی-ارتش سرخ بیش از 300 تانک فاشیست ها را درعرض دو روزنابود کرد. در اینجا، مبارزه برای آزادی و استقلال میهن شوروی بود، به طورکلی آغازمسیرنقطه عطف تهاجم نیروهای ما شد،لذا درسال 1943ما درپنج میدان مزیت استراتژیک بدست آوردیم.فرمانده، سربازان و کارکنان نیروی اجتماعی معلم ها و مهندس ها، ... دردفاع از سرزمین مادری ثابت کرده اند درمقابل نازیها با آن تجهیزات وماهواره های تبلیغی پیروزهستند.

گنادی زیوگانف گفت: "ما مجمع اقتصادی را درروزهایی برگزارمی کنیم که شهرها برای جشن 80-مین سالگرد آزادسازی اوریول و بلگورود، آماده می شود." وی یاد آورشد در جریان عملیات ویژه نظامی-سیاسی ما فعالانه از رئیس جمهورپوتین حمایت کردیم، منطقه اوریول مانند همیشه از سایر مناطق جلوتراست. ما شجاع ترین فرماندهان وسربازانی را که مجهز بودند به خط مقدم اعزام کرده ایم. فرماندار ما «کلیچکوف» ده ها بار مستقیماً به خط مقدم رفت واوضاع را ازنزدیک بررسی کرد. ما اکنون هرهفته دو کاروان بشردوستانه ازمنطقه اوریول به جبهه می فرستیم.

ما قبلاً 113 کاروان را از مزرعه دولتی لنین ازمنطقه مسکو به دونباس فرستاده ایم که شامل 19هزار تن محموله های مختلف بود. دراین کاروانها هرآنچه برای حمایت از شهروندان ضروری بود ارسال شد. ما پیش ازآن همراه با«کوبزون»، (هنرمند خلق اتحاد جماهیر شوروی، معاون دومای ایالتی فدراسیون روسیه - اهل دونباس. م) جنبش "کودکان روسیه را با کودکان دونباس" پایه گذاری کردیم و در نزدیکی مسکو 13000 کودک را پذیرفته ایم. ما تلاش کردیم یک کمپ ورزشی برای آنها ساخته شود که دوهفته پیش افتتاح شد.

رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه خاطرنشان ساخت: «کارهای شرافتمندانه نتیجه دارد». اما باید  دربرابر نئوفاشیسم ، ​​باندرا، و همیاران ناتویی و آمریکایی آگاه باشیم. مردم اوریول همیشه با فداکاری وشجاعت موفقیت بدست آورده اند حتی یک دشمن ازطریق اوریول به مسکو نرسید. ما دراینجا از دولت دفاع کرده ایم. تصادفی نیست که اوریول (1) قلعه مورد علاقه ایوان مخوف (2) بود که 350 سال سابقه  دارد.

گنادی زیوگانف جلسه مجمع بین المللی اقتصادی اوریول راافتتاح کرد.

این مجمع حدود 1000 نماینده ازنیروی میهن پرست چپ را گردهم آورد و با ارائه بستری ازبرنامه جدید اقتصادی- اجتماعی همراه است، لذا حزب کمونیست به انتخابات می رود.

 گنادی زیوگانف در مورد نکات کلیدی برنامه و اینکه چرا تصویب آن توسعه روسیه را تضمین می کند گفت: همایشی را که در وطن برگزار کردیم، رویداد بسیار مهم است. ما تقریباً یک برنامه جامع برای خروج کشوراز بحران را آماده و تکمیل کرده ایم. ما یک برنامه پیش از انتخابات برای فرمانداری «کلیچکوف» که بیش از پنج سال در منطقه اوریول کارکرده است، آماده کرده ایم و اکنون به رای دهندگان خود گزارش کار می دهد و باردیگر برای پست ریاست منطقه کاندید خواهد شد و رئیس جمهور پوتین نیز طی یک دیدار از او حمایت می کند.

حدود 1000 نماینده - متخصصان صنایع، آکادمی علوم، نیروهای میهن پرست چپ، ومهمانانی از کشورهای دیگر در مجمع اوریول شرکت دارند و شاهد رویدادهای مهمی هستند. سفرما برای بازدید در کارکشاورزی بود که آن برعهده «سالیس کاراکوتوف»، مدیر کل اوریول، یک آکادمیک و یک فرد بسیار با استعداد است. که بیش از100 مورد ازبهترین گونه های گندم، سویا و نخود در انواع منحصر به فرد 100سانتر ( واحد 100سانتر =10تن) درهکتار تولید می کنند به نمایش گذاشته شد.

در یکی ازگندم زارها کاپشنم را روی خوشه های سبز انداختم. بطوریکه همچنان روی آن درازکشیده بود اما ساقه ها محکم ایستاده بودند. این فقط یک تصویر شگفت انگیزبود. در یکی از مزارع آزمایشی، گندم تا کنون حدود 170سانتر (1 تن=10سانتر) در هکتار محصول داده است. در واقع این یک رکورد جهانی بود ما نحوه سازماندهی در تولید را درموسسات مردمی در نظر گرفتیم. چنین روش مدیریت بهترین نتایج را به همراه داشت.

سال گذشته، منطقه بومی من اوریول بهترین نتیجه را در تولید غلات نشان داد – 6 تن برای هر نفر در مقایسه، با حدود یک تن در روسیه این برداشت خوبی است. درمنطقه کوبان حدود دو تن می دهد. توجه دارم که اگر کشوری به ازای هر شهروند یک تن نان و یک تن روغن تولید کند، کشور ثروتمندی محسوب می شود. برنامه هر چهار بخش در انجمن برگزار گردید. که علاقه زیادی ازشرکت کنندگان را برانگیخت. سالن هایی که برای 250 تا 300 نفر در نظر گرفته شده بودند، صندلی ها را اضافه می کردند.

 دربخش اول، نمایندگان مدارس علمی، دانشگاه ها، فرهنگستان علوم، صنعتگران بزرگ سخنرانی کردند. استقلال اقتصادی روسیه توسط همه شرکت کنندگان به عنوان شرط اصلی توسعه به رسمیت شناخته شد. این بخش توسط «نیکولای عارفیف»، معاون اول رئیس کمیته دومای دولتی در سیاست اقتصادی مدیریت می شد. شرکت کنندگان نقش سازمان تجارت جهانی را که اقتصاد ما را خفه کرده است و تأثیرات منفی صندوق بین المللی پول را بر روسیه تجزیه و تحلیل کردند. از همه مهمتر، شرایط لازم برای توسعه اقتصاد روسیه. البته برای کاهش تورم مهم بود. اما برای تولید کالا، سرمایه‌گذاری و ابزار لازم برای تولید، در بخش کلیدی ضروری است. این یکی از نتایج اساسی بود که به طور قانع کننده ای در این انجمن تأیید شده است.

دربخش های دیگرچه بحثهایی شد؟

دربخش اختصاصی به هدف توسعه ملی بحث بسیار مهمی صورت گرفت که. ریاست آنرا «نیکولای کولومیتسف»، معاون اول من، معاون اول کمیته دومای دولتی در امور سیاست اجتماعی از کهنه سربازان ما برعهده داشت. وی به تفصیل از تجربه برنامه ریزی اجتماعی و دستیابی به شاخص های پیش بینی شده با کیفیت بالا صحبت کرد.

یادآور می شوم که قانون برنامه ریزی استراتژیکی تصویب شده، 9 سال است که اجراء می شود. اما دولت یاد نگرفت چگونه به درستی تعادل ایجاد کند. زنجیره عملی کار مداوم است: پیش بینی و اجرای آن یک وظیفه سه گانه است. این یکی ازایده های اصلی برنامه ما است که همه فعالانه از آن حمایت کرده اند.

 تز توسعه اجتماعی کلید فناوری اقتصادی مورد حمایت قرار گرفت.

«نینا اوستانینا»، رئیس کمیته دومای دولتی در امور خانواده، زنان و کودکان دراین زمینه صحبت کرد. درمورد مشکلات آموزش کارکنان، توسعه مراقبت های بهداشتی، در مورد راه حلهای ناشی از اصلاحات بازنشستگی گفت. امروز، حتی پس از افزایش 18% اعلام شده توسط رئیس جمهور، دستمزد معیشت کمتر از 20000 روبل است. با این پول فقط یک زندگی نیمه فقیر ممکن است.

مهمترین موضوع اصلاحات مالیاتی - موتور توسعه و جذب سرمایه گذاری است. در عین حال، ادامه صدور بی بند و بار سرمایه از روسیه موجب حیرت و خشم می شود. تنها در سال 2022، 260 میلیارد دلار از این کشور را به سرقت بردند ودر طول این مدت سودNW، الیگارش های روسی کل ثروت خود را از 350 میلیارد دلار به 505 میلیارد دلار افزایش دادند.

مجمع 1000 نفری در یک سالن بزرگ دربخش چهارم با سه صفحه تلویزیون بزرگ به نمایش، گذاشته شد. ما به تفصیل گزارش آکادمیسین «ولادیمیر کاشین»، معاون من، رئیس کمیته دومای دولتی در مسائل ارضی را بررسی کردیم. باید اعتراف کنم بخش برنامه ارضی شور فراوانی داشت. باعث خشنودی بود هر یک ازسخنرانان مکمل یک دیگرسخن گفتند و راه حل های واقعی ارائه دادند. «رابرت نیگماتولین»، آکادمیسین علوم ازاعضای هیئت رئیسه فدراسیون روسیه، گزارش درخشانی ارائه داد. خطاب او تنها انتقاد نبود، بلکه بیان ناکارآمدی مدیریت بود این آکادمیسین شاخص های امروزی را با تجربه منحصر به فرد خود با مدرنیزاسیون اتحاد شوروی و اصلاحات چین مقایسه کرد ونتیجه جالبی گرفت.

«الکساندر گالوشکا»، وزیر سابق توسعه خاور دورنیز سخنرانی کرد. او به همراه تیمی از افراد همفکرش کتاب فوق العاده ای تحت عنوان «رشد کریستال» منتشر کرد. همه این سخنرانی ها ضرورت و اثربخشی کارعملی را که توسط حزب ما و همه نیروهای چپ میهنی انجام داده اند تأیید می کرد. ما ده ها جلسه استماع، میزگرد ونشست های میدانی دردومای دولتی درمورد موضوعات مشکل ساز برگزارکرده ایم.

یکی از رهبران «روستسلماش، کنستانتین بابکین»، سخنرانی شفافی داشت. او سازماندهی تولیدی کانادا و ریاست هلدینگی را بر عهده داشت که شامل 250 شرکت بود. اکنون به روسیه بازگشته و در حال ساخت چهارشرکت جدید دیگردرمنطقه روستوف است. این یک پیشرفت عظیم در زمینه مهندسی کشاورزی خواهد بود.

بگذارید یادآور شوم که حزب ما (حزب کمونیست فدراسیون روسیه) ازاین مهندسی کشاورزی حمایت می کند. این تنها صنعتی است که در سال گذشته 28% افزایش یافته است. ما به توسعه موفقیت آمیز بزرگترین شرکت ها – کارخانه های ترکیبی روستوف، کارخانه کیروف کمک کرده ایم. همه اینها باعث شد که به اتفاق آرا برنامه ما تصویب شود اکنون شروع به اجرای آن هستیم. برنامه اجتماعی و اقتصادی حزب کمونیست فدراسیون روسیه به زودی برای رئیس جمهور، وهمه اعضای شورای امنیت فدراسیون روسیه، کابینه وزیران، فرمانداران ارسال می شود که به طور کلی این یک پیشرفت است.

گزارش مجمع اوریول از کانال « خط سرخ » خبری حزب کمونیست پخش گردید، و به طور گسترده درشبکه های اجتماعی پوشش داده شد. می توان گفت درجهان نیزانعکاس داشت. روز بعد،ما اولین بار در اوریول میدان اقتصادی روسیه را برگزار کردیم. این جشن با 15هزارنفر برگزار شد. شرکت های بزرگی حضور داشته اند.

گذشته تاریخی مناطق اوریول، کورسک و بلگورود، در 5 ژوئیه 1943، نبرد سخت با نازی های آلمانی بود و کمر جانور فاشیست را شکست، توازن استراتژیکی با نازی ها را تغییر داد، از آن زمان ارتش سرخ درحالت پیش روی بود. نبرد 50 روزه - تا 23 اوت - به طول انجامید. ارتش ما متشکل از 1.3 میلیون جنگجو و فرمانده به اضافه 600000 ذخیره بود. بهترین فرزندان ما پسران و دختران جوان دولت شوروی دراین میدانها جنگیدند. مقیاس نبرد در بازه زمان شگفت انگیز بود: 3.5 هزار تانک، 19 هزار اسلحه و خمپاره، 2هزارهواپیما،.... ماشین فاشیستی را که در کارخانه ها و کارگاه ها در بنادر و فرودگاه ها تحت سلطه داشتند شکست. در اینجا، سرزمین پهناور ما یک پیروزی به دست آورد و امروز ما باید به دستاوردهای الهام بخش تاریخی امید وار باشیم.

نتیجه برنامه به روز شده حزب کمونیست فدراسیون روسیه چه خواهد بود؟

پاسخ گنادی زیوگانف: من امیدواریم که شاهد تغییر اساسی درسیاست مالی و اقتصادی باشیم. حداقل تصویب چنین برنامه جامعی امید به گذراندن دوره خلاقانه رامی دهد. این پیروزی را درجبهه جنگ که آنگلوساکسون ها و ناتوعلیه جهان روسیه به راه انداختند تضمین می کند. این پیروزی درسرزمین روسیه شکل جدید بخود خواهد گرفت.

***

برگرفته از« خط سرخ» خبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه

م .چابکی: 19 تیر 1402 برابر با2023.07.10

یاداشت ها:

(1) منطقه اوریول تابع فدراسیون روسیه و بخشی از ناحیه فدرال مرکزی - منطقه اقتصادی است.

(2) ایوان چهارم واسیلیویچ درامپراتوری روسیه تزاری(اوت ۱۵۳۰ میلادی - ۱۸ مارس) بسیار ظالم و بی رحم بود و پسرخود را نیز کشت ازاین جهت لقب "ایوان مخوف" در روسیه بخود گرفت.

(3) کوبان رود خانه ای سرچشمه گرفته از سر زمین های البروس .... از شهر کراسنودار تا دهانه ریزشگاه رود، قابل کشتیرانی است. شهرهای قاراچایوسک، چرکسک، نویننومیسک، کروپوتکین، اوست لابینسک، کراسنودار و تمریوک در ساحل این رودخانه واقع شده‌اند.

لینگ همراه با تصاویر:

https://www.infoorel.ru/news/oblastnoy-centr-prinimal-gostey-iii-orlovskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma.html

 

Go Back

Comment