header photo

 

Azəri  | فارسی‬  | آذری  

 

جستجو

فقر و بیکاری در روستای آق دره

26-06-2017

فقر و بیکاری در روستای آق دره 

در کنار معدن های طلا

توسعه نیافتگی و فقر در روستای آق دره تکاب و روستاهای اطراف آن به وضوح به چشم می‌خورد و از آنجایی که ۶۰ معدن در این مناطق وجود دارد حق مطالبه‌گری در چارچوب قانون برای کارگران و اهالی این مناطق محفوظ است.

  در کنار معدن طلای آق دره جیوه نیز که اثرات نامطلوب بر محیط زیست می‌گذارد تولید می‌شود. این در حالی است که ایران به کنواسیون منع تولید جیوه پیوسته است.

Read more

ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺎﻫﺮ

25-06-2017

 

ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺎﻫﺮ
همت شهبازی

ﮔﺎه ﺳﺎﻫﺮ در ﺑﯿﺎن ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد آﻧﻘﺪر وﺳﻮاس ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ‌ترین ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ می‌ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی او ﮔﺎه ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد می‌ﮔﯿﺮد. ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در روﯾﺎی ﺷﺎﻋﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺼﻤﻢ می‌ﺳﺎزد. او از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﻫﺴﺘﯽ آن می‌ﭘﺮدازد. در دﻧﯿﺎی ﻓﺮاواﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ می‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻬﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ‌اش را ﺑﺮ آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ او راﻫﯽ ﺑﺎز می‌ﮐﻨﺪ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در‌اندﯾﺸﻪ و ﺗﺼﻮراﺗﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﻣﮑﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽ‌ﺑﯿﻨﺪ، ﺑﺮای ﻫ…

Read more

«فریبا وفی»

25-06-2017

»فریبا وفی» برنده‌ی جایزه‌ی ادبی

لیتپُرم سال ۲۰۱۷ آلمان شد

بنا بر اخبار منتشره، فریبا وفی نویسنده آذربایجانی برای رمان «ترلان» که به زبان آلمانی در این کشور منتشر شده است جایزه ادبی سه هزار یورویی لیتپرم سال۲۰۱۷ آلمان را از آن خود کرد و به عنوان نویسنده‌ی سال آلمان انتخاب شد.
موضوع کتاب «ترلان» ماجرای دختری تبریزی است که به دلیل گرایشات سیاسی چپ مجبور می‌شود، به کار نگهبانی مشغول شود. وی برای انجام این کار به همراه دوستش، «رعنا» به تهران می‌آید و وارد مدرسه نظامی‌می‌شود. علاقه زیادی به مطالعه دارد و همی…

Read more

ابهام در این باره

24-06-2017

ابهام در این باره، که آمریکا با کی در سوریه می‌جنگند، دیگر نباید وجود داشته باشد

 الکساندر کوزنتسوف ـ  دکتر علوم تاریخ

ا. م. شیری

در باره اقدام خشن یکشنبه گذشته نیروی هوایی آمریکا در ساقط کردن جنگنده سو-۲۲ نیروی هوایی سوریه در جنوب رقه که در حال انجام عملیات رزمی علیه گروه تروریستی داعش ممنوعه در روسیه بود، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تاریخ ۱۹ ژوئن اظهار داشت: «ما از ایالات متحده آمریکا و همه آن کشورها که در زمین نیروها و مشاوران نظامی دارند، می‌خواهیم همآهنگ با اقدامات ما عمل نمایند. ما از همه آنها می‌خواهیم از دست زدن به اقدام یک‌جانبه اجتناب نمایند، به حق حاکمیت سوریه احترام قائل شوند، باز هم تکرار می‌کنم، احترام قا…

Read more

۱۰تصویر

24-06-2017

۱۰تصویر از توفیق سوسیالیسم در بریتانیا

کوربین ـ سیاست نو

جنبشی که جرمی کوربین در سیاست بریتانیا ایجاد کرد درس‌هایی بی‌شمار برای آموختن دارد، یکی از آنها را می‌توان این‌طور نوشت و توسعه داد: «آرمان‌ها، واقعی‌ترین اندوخته‌های کنشگران مردمی‌ند

یکمدوسال پیش درست در چنین روزی جشن رادیکال‌ترین سوسیالیست‌های حزب کارگر بریتانیا بسیار فروتن و سر به زیر بود، گرچه هیچ کم نداشت. نام نماینده‌ای رادیکال، خوشنام و پرسابقه -جرمی کوربین- از طرف ۳۰تن از نمایندگان در آخرین لحظات و صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات رهبری حزب کارگر وا…

Read more

بلاتکیفی کارگران اخراجی

23-06-2017

­­­­­­­­­ بلاتکیفی کارگران اخراجی

روغن نباتی جهان زنجان

مسئولان زیر بار بیمه بیکاری نمی‌روند

کارگران اخراجی روغن نباتی جهان که از باازگشت به کارخانه ناامید شدند, پس از نتیجه نگرفتن از تجمع در مقابل استانداری زنجان این بار روز۳۱ خرداد ۱۳۹۶   در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی تجمع کردند تا حقوق پایمال شده خود را مطالبه کنند.

80 کارگر بیکار شده روغن نباتی جهان که پس از اخراج در روزهای سرد زمستان و شب عید شرمندگی را سر سفره خانواده گذاشتند، در این روزهای گرم تابستان هم پ…

Read more

مقدمات کودتای ۲۸ مرداد

21-06-2017

 

مقدمات کودتای ۲۸ مرداد

یک سال پیش از آن فراهم شده بود

حسین آبادیان، استاد تاریخ

امریکائیها نمی خواهند این حقیقت را بگویند که از بیش از یکسال پیش از کودتای ۲۸ مرداد، مقدمات کودتا رسماً فراهم می شود.

 اسناد به اصطلاح آزادشده امریکا، اهمیت چندانی ندارند، زیرا به تجربه ثابت شده است امریکائیها وقتی سندی را منتشر میکنند که قبلاً مضمون و محتوای آن معلوم شده باشد؛ نکته دیگر: نظر به اینکه امریکائیها همه دنیا را تحقیر میکنند، تصور میکنند مخاطبان آنها ابلهانی چند بیش نیستند، پس اطلاعات سوخته شده را به عنوان «سند» منتشر می نمایند…

Read more

رییس کل دادگستری اردبیل

21-06-2017

رییس کل دادگستری اردبیل:

ــ در سال گذشته روزانه ۱۲ هزار نفر به دادگستری استان مراجعه ‌کردند

ــ دربحث زمین خواری در سال گذشته هزار و ۱۸۵ پرونده تشکیل شد

ــ سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به ۱۸ سال رسیده است

رییس‌ کل دادگستری اردبیل از کاهش سن مصرف مشروبات الکلی در استان خبر داد و گفت: در استان اردبیل شاهد مصرف مشروبات الکلی در بین نوجوانان ۱۸ ساله هستیم

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی در نشست خبری از کاهش سن شرب خمر در این استان …

Read more

محمود کاشانی

20-06-2017

محمود کاشانی: هیچ کودتایی علیه مصدق انجام نشده

محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی، نقش او در نهضت ملی ایران در سال ۱۳۳۲ را «مثبت» ارزیابی کرده و کودتای ۲۸ مرداد را صرفاً «ادعایی تو خالی و بدون اسناد و مدارک مشخص» می‌داند؛ به اعتقاد او هیچ کودتایی علیه دولت مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ صورت نگرفته است.

کاشانی انتشار مجلد تازه اسناد روابط خارجی آمریکا، که نکات مهمی از رویدادهای سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ ایران در آنها یافت می‌شود را بی‌ارتباط با ادعا کودتا ۲۸ مرداد می‌داند و می‌گوید:« نه در اسنادی که در سال …

Read more

توضيحات اداره کار آذربايجان‌غربي

19-06-2017

توضيحات اداره کار آذربايجان‌غربي

 در مورد وقايع اخير معدن آق‌دره


در پي انتشار خبر تجمع منجر به درگيري شماري از اهالي روستاي آق‌دره وسطي بر سر يافتن شغل در محوطه معدن طلاي آق‌دره که در تاريخ روز پنجشنبه (۲۵ خرداد) سال جاري منجر به مصدوميت ۱۳ نفر شد، رضا نقي‌زاده، مديرکل تعاون کار و رفاه اجتماعي آذربايجان‌غربي توضيحاتي مکتوبي را در اختيار ايلنا قرار داد که متن کامل آن به شرح ذيل است: 
پيرو مکالمه تلفني مورخ ۹۶/۳/۲۷ گزار…

Read more

View older posts »